Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Personal2016 2015
Antal anställda

Antal anställda, pers. 1414 1452

varav visstidsanställda, pers. 207 211
Antal anställda per resultatområde, pers.


Skogsbruk Ab 735* 729

Naturtjänster 580 550

Servicecenter 50 69

Koncernfunktioner 45 43

Laatumaa 47 50

ICT (dataförvaltning) 10 11
Antal anställda på huvudkontoret, pers. 160 156
Antal anställda utanför huvudkontoret, pers. 1254 1340
De beträffande antalet anställda största verksamhetsställena, pers. Rovaniemi (125) Rovaniemi (114)


Uleåborg (65) Uleåborg (61)


Jyväskylä (38) Ivalo (40)


Ivalo (30) Jyväskylä (37)


Lieksa (29) Kuopio (31)
Årsverken

Årsverken per resultatområde, åv 1431 1198

Skogsbruk Ab 646* 729

Naturtjänster 548 550

Servicecenter 51 69

Koncernfunktioner 45 43

Laatumaa 47 50

ICT (dataförvaltning) 10 11

Fin Forelia Ab 70 84

Siemen Forelia Ab 12 12

MH-Kivi Oy 2 2
Personalens ålder

Personalens medelålder, år (alla fast anställda) 53,2 51,9
Personalens medelålder, år (tjänstemän) 48,4 48,8

Fast anställda 49,9 51,1

Visstidsanställda 38,9 37,9
Personalens medelålder, år (skogsarbetare) 56,4 55,9
Könsfördelningen bland personalen

Männens andel av personalen, %


Fast anställda 55,7 57,4

Visstidsanställda 7,2 5,8

Fast anställda och visstidsanställda totalt 62,9 63,2
Kvinnornas andel av personalen, %


Fast anställda 30,3 31,7

Visstidsanställda 6,7 5,1

Fast anställda och visstidsanställda totalt 37 36,8
Personalutbildning

Utbildning, arbetsdagar totalt 3385 3146
Utbildning, dgr/åv 2,51 2,17
Betalda löner

Betalda löner per landskap, mn euro 54 568 829 55 658 239

Lappland 15 493 969 15 640 311

Nyland 9 426 494 9 716 797

Norra Österbotten 7 522 684 7 149 705

Kajanaland 5 437 392 5 905 660

Norra Karelen 3 243 249 3 484 396

Mellersta Finland 2 885 278 2 914 315

Södra Savolax 2 189 261 2 240 900

Norra Savolax 2 057 784 2 121 431

Birkaland 1 703 552 1 646 288

Egentliga Finland 1 329 414 1 527 788

Centrala Tavastland 1 435 297 1 472 524

Österbotten 588 054 505 630

Satakunta 345 834 374 565

Kymmenedalen 338 794 339 064

Mellersta Österbotten 239 237 255 329

Päijänne-Tavastland 164 698 220 234

Södra Österbotten 162 150 133 227

Södra Karelen 5 688 10 075

Åland 0 0
Betalda löner per rfv-område, %


Södra Finlands rfv 20,8 21,1

Östra Finlands rfv 13,7 14,1

Lapplands rfv 28,4 28,1

Sydvästra Finlands rfv 3,1 3,4

Västra och Inre Finlands rfv 10,2 9,8

Norra Finlands rfv 23,8 23,5

Statens ämbetsverk på Åland 0 0,0
Frånvaro och arbetsolycksfall

Frånvaro, åv 41,2 54,5
Andel av årsverken, % 3,1 3,8
Arbetsolycksfall, ggr 48 63
Arbetsdagar som gått förlorade pga. arbetsolycksfall 687 547
Personalomsättning

Omsättning bland fast anställda


Påbörjade anställningsförhållanden, st. 22 10

Avslutade anställningsförhållanden, st. 116 100

Total omsättning, % -7,8 -7
Ålderspension, ålder för avgång med pension i snitt 64 64,1
Sjukpension, ålder för avgång med pension i snitt 60,7 59,6
*1.1.–14.4.2016 skogsbrukets resultatområde, fr.o.m. 15.4.2016 Metsähallitus Skogsbruk Ab
Källa

Servicecenter