Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Mark- och vattenegendom
2016 2015
Förvaltade mark- och vattenområden, ha 12 541 000 12 538 000

Förvaltade markområden totalt, ha 9 124 000 9 121 000

Skogsmark i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 3 482 000 (38) 3 493 000 (38)

Impediment i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 714 000 (8) 722 000 (8)

Tvinmark i mångbruksskogar i skogsbruksanvändning*, ha (%) 690 000 (7) 704 000 (8)

Lagstadgade skyddsområden, ha (%) 1 519 000 (17) 1 518 000 (17)

Ödemarksområden, ha (%) 1 377 000 (15) 1 377 000 (15)

Skyddsprogram, ha (%) 613 000 (7) 598 000 (6)

Övriga specialområden, ha 729 000 (8) 709 000 (8)

Förvaltade vattenområden totalt, ha 3 417 000 3 417 000

Lagstadgade skyddsområden, ha (%) 235 000 (7) 235 000 (7)

Allmänna vattenområden, ha (%) 2 663 000 (78) 2 663 000 (78)


i havsområden, ha 2 555 000 2 555 000


i insjödistrikten, ha 108 000 108 000

Övriga vattenområden, ha (%) 519 000 (15) 519 000 (15)


* Skogsbruksmarkerna har uppdelats enligt nordisk skogsbruksklassificering utifrån virkesproduktionsförmågan: i skogsmarker är beståndets årliga tillväxt i medeltal minst 1 m³/ha; på impediment 0,1–1 m³/ha och på tvinmark mindre än 0,1 m³/ha.

Källa

GIS-systemet Silvia