Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Kulturarv2016 2015
Den kulturhistoriska fastighetsförmögenheten

Objekt som skyddats med stöd av lag


Byggnader och konstruktioner, st. 395 343

Fornlämningar, st. 6108 6019
Övriga kulturhistoriska objekt, st. 13006*
* Siffran utgörs av naturtjänsternas konstruktioner (7153) och Skogsbruk Ab:s objekt (5853). Det kan finnas fler konstruktioner på ett och samma objekt.
Källa

Reiska – GIS-system för byggnader, konstruktioner och leder