Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Hälsa och välbefinnande2016 2015
Rekreation i naturen


Kundnöjdhet med naturcentrum och terrängtjänster, på skalan 1–5 4,3 4,3 1)
Antal besök totalt (nationalparker, statens strövområden, historiska objekt, 5 746 600 5 297 200 2)
naturcentrum och andra populära objekt), besökBesök i nationalparker 2 811 200 2 634 600 2)

Besök i strövområden 319 600 275 400 2)

Besök på historiska objekt 837 400 722 400 2)

Besök i naturcentrum 1 130 900 1 032 700 2)

Besök på andra populära objekt 647 500 632 100 2)
Webbtjänsternas Utinaturen.fi, Eräluvat.fi och Suurpedot.fi användare, st. 2 704 225 1 896 001 1)
Tillstånd för snöskoterspår, st. (inkl. mobiltillstånd och handskrivna tillstånd) 5 047
1)
Tillstånd för terrängtrafik utanför spåren, st. 4 927
1)

Tjänster för jakt och fiske


Fiskarnas kundnöjdhet, på skalan 1–5 3,8 3,8 3)
Jakttillståndsinnehavarnas kundnöjdhet, på skalan 1–5 3,7 3,8 4)
Sålda jakttillstånd, st. 56 659 56 489 4)
Sålda fisketillstånd, st. 81 859 68 695 4)
Antalet personer som betalat fiskevårdsavgiften för ett helt år, st. 205 170 Tillståndsmodellen infördes 2016 4)
Antalet jakt- och fiskedagar bland kunderna, st. 370 000 350 000 4)

Frivilligverksamhet


Frivillighändelser, antal 211 190 1)
Frivilligarbetare, antal 3 788 3 358 1)
Frivilligarbetarnas insats, åv 25,4 22,6 1)

Rehabiliterande verksamhet


Sysselsatta fångar på öppna anstalter, åv 60 55 1)


Källa1) Forststyrelsen Naturtjänster


2) Kunduppgiftssystemet Asta


3) Fångstdagboken Tuikki.fi


4) Planerings- och uppföljningssystemet för vilthushållningen