Publikationer

Publikationer

Nyckeltal

Ekonomi2016 2015
Nyckeltal för affärsverksamheten


Omsättning, miljoner euro 333 337 1)
Rörelsevinst, miljoner euro 103,3 116,2 1)
De allmänna samhälleliga förpliktelsernas effekt på rörelsevinsten, mn euro -56,1 -56 1)
Andel av omsättningen, % 31 34 1)
Resultat, mn euro 93,7 107,9 1)
Dividend och återbetalning av kapital (intäktsföring till staten) , mn euro 96 106,6 1)
Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,8 4,4 1)
Investeringar av omsättningen, % 4 5 1)
Soliditetsgrad, % 97 98 1)

Finansiering av skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna


Medel ur statsbudgeten för skötseln av de offentliga förvaltningsuppgifterna:Miljöministeriet, mn euro 39,7 36,6 2)

Jord- och skogsbruksministeriet, mn euro 6,4 6,4 2)

Arbets- och näringsministeriet, mn euro 0,7 1,2 2)

Justitieministeriet, mn euro 0,7 0,8 2)
Intern finansiering, mn euro 10,2 9,7 2)
EU-finansiering, mn euro 2,3 1,7 2)
Övrig finansiering, mn euro 2,7 3,2 2)
Finansiering totalta, mn euro 62,7 59,6 2)

Ekonomiska effekter


Infrastrukturinvesteringar och allmännyttiga tjänster


Underhåll av nätverket av skogsbilvägarSkogsvägar som underhålls, km 38000 37000 3)
Avgiftsfria tjänster för dem som rör sig i naturenMarkerade utflyktsleder och naturstigar som underhålls, km 6308 7079 4)

Rastplatskonstruktioner som underhålls, st. 2907 2871 4)

Betydande indirekta ekonomiska effekter och deras omfattning


Externa tjänster som Forststyrelsens Naturtjänster köpte: Datainsamlingen startar 2017 Datainsamlingen startar 2017
Externa tjänster som Skogsbruk Ab köpte, %Lappland 32,8* 32,1 3)

Österbotten–Kajanaland 35,1* 35,1 3)

Södra Finland 31,3* 32,8 3)

Övriga enheter 0,9*
3)

Antalet företag, st. 420* 400 3)

Antalet personer som arbetar i företagen, pers. 2000* 1200 3)

Effekter för den regionala ekonomin


Total inkomst för den regionala ekonomin från besökare i nationalparker, mn euro 178,9 141,5 4)

Nationalparker med de största ekonomiska effekterna, mn euro

4)

Pallas-Yllästunturi nationalpark 60 36,5 4)

Urho Kekkonens nationalpark 21,7 21,5 4)

Koli nationalpark 19,1 19 4)

Oulanka nationalpark 18,9 17,7 4)

Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från besökare i nationalparker, åv 1774 1400 4)
Total inkomst för den regionala ekonomin från besökare i friluftsområden, mn euro 13,3 12,2 4)
Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från besökare i friluftsområden, åv 142 131 4)
Total inkomst för den regionala ekonomin från fiskare och jägare på statens marker, mn euro 40,6 39,3 4)
Sysselsättningseffekt för den regionala ekonomin från fiskare och jägare på statens marker, mn euro 249 240 4)


*1.1.–14.4.2016 skogsbrukets resultatområde, fr.o.m. 15.4.2016 Metsähallitus Skogsbruk Ab


Källa


1) Forststyrelsens bokslut


2) Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifters verksamhetsberättelse och bokslut
3) Metsähallitus Skogsbruk Ab:s rapporteringssystem

4) Forststyrelsen Naturtjänster