Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Styrelsen

Statsrådet utser en styrelse för affärsverket för högst tre år i taget. Av styrelsemedlemmarna utses en från jord- och skogsbruksministeriet, en från miljöministeriet och en från Lappland. En av styrelsens medlemmar bör representera affärsverkets personal och vara anställd vid affärsverket.

Statsrådet ha utsett Forststyrelsens styrelse för perioden 1.6.2016–31.3.2019.

Timo Laitinen

ordförande

Generaldirektör, Statskontoret

Styrelsemedlem från 2016

Kai Kaatra

vice ordförande

Vattenförvaltningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet

Styrelsemedlem från 2014

Johanna Ikäheimo

medlem

Styrelseordförande, Lappset Group Oy
Finlands näringsliv EK, styrelsens vice ordförande och ordförande för företagardelegationen
Pensionsförsäkringsbolaget Varma, styrelsemedlem
FEPI - Federation of European Play Industry, ordförande
Delegationen för Lapplands högskolekoncern, ordförande

Styrelsemedlem från 2016

Pertti Itkonen

representant för Forststyrelsens personal

Utvecklingschef, Forststyrelsen
Metsähallituksen Akavalaiset ry

Styrelsemedlem från 2015

Simo Rundgren

representant för regionerna

Kyrkoherde
Första viceordförande i Lapplands förbund

Styrelsemedlem från 2016

Tuija Soanjärvi

medlem

EM
Affecto Abp, styrelsemedlem, ordförande för granskningsutskottet
Basware Abp, styrelsemedlem, ordförande för granskningsutskottet
Nixu Oyj, styrelsemedlem
Silta Oy, styrelsemedlem
VR-Group Ab, styrelsemedlem, medlem av granskningsutskottet
Finlands orienteringsförbund, styrelsens vice ordförande

Styrelsemedlem från 2014

Helena Säteri

medlem

Överdirektör, miljöministeriet

Styrelsemedlem från 2016

Liisa Tyrväinen

medlem

Forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Styrelsemedlem från 2016

 
Foton: Olli Häkämies