Publikationer

Publikationer

Forststyrelsen 2016

Ledningsgruppen

Den generaldirektören assisteras av ledningsgruppen vid ledningen av affärsverket. Medlemmar i ledningsgruppen är förutom generaldirektören affärsenheternas direktörer, direktören för offentliga förvaltningsuppgifter och koncernenheternas direktörer:

Pentti Hyttinen

generaldirektör

Jussi Kumpula

verkställande direktör,
Metsähallitus Skogsbruk Ab

Timo Tanninen

direktör för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter,
Naturtjänster

Tuomas Hallenberg

direktör,
Fastighetsutveckling

Jukka Bisi

jakt- och fiskedirektör,
Naturtjänster
(medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1.2.2017)

Kirsti Lehtovaara

ekonomidirektör

Juha Mäkinen

kommunikationsdirektör

Susanna Oikarinen

direktör,
juridiska ärenden

Tapio Pouta

personal- och utvecklingsdirektör
(fr.o.m. 1.2.2017 utvecklingsdirektör)

Foton: Olli Häkämies