Publikationer

Publikationer

Ansvar

Turismen ökar livskraften i landskapen

Forststyrelsens verksamhet stöder utvecklingen av turismregionerna. År 2016 blev Laatumaas handel med tomter livligare, både när det gäller stugtomter och affärstomter. Utvecklingen gick framåt särskilt i fråga om tomter för hotellverksamhet på fjällorterna i Lappland.

Holiday Club Resorts Oy planerar att investera ytterligare i Saariselkä under de kommande fem åren. Målet är att öka inkvarteringskapaciteten. Direktör Tapio Anttila ger Forststyrelsen erkännande för man förstår vilka behov företagets verksamhet medför.

– Våren 2016 ingick vi markarrendeavtal med Laatumaa som gör det möjligt att bygga 80 nya fritidsbostäder. Vårt nya objekt i Holiday Club-kedjan, Kelotähti som byggs av Skanska, ligger likaså på Forststyrelsens tomta, berättar Anttila.

I Saariselkä investerar även företag som tillhandahåller tjänster för turister, såsom snöskoter-, ren- och huskysafarier. Laatumaa har till exempel arrenderat ut tomter som fungerar som baser för programtjänster.

I oktober 2016 undertecknade Forststyrelsen och Kuusamo stad ett avtal om att starta planläggningen i östra delarna av Ruka. Genom den nya planen får Ruka ett andra fordonsfritt byområde. Parterna har som gemensamt mål att ändra det nuvarande området för husvagnar till ett kvarter för inkvarterings- och affärsbyggnader, och att göra planändringar på toppen av Saarua och på parkeringsområdet i Masto. Avtalet hänger samman med planerna på att koppla tillväxtområdet Itäkylä med en gondolhiss till Ruka by och öka serviceutbudet i hela området. Byggrätt kommer att anvisas i en omfattning av 20 000–30 000 kvadratmeter våningsyta och antalet nya bäddplatser blir ca 1 500.

Rukakeskus Oy:s verkställande direktör Ville Aho tror på en stark tillväxt i Ruka.

– Ruka är etta bland skidcentrumen på den inhemska marknaden och nu vill vi växa även på den internationella marknaden. Itäkylä och gondolhissen är ett sätt att möta just denna efterfrågan. I och med Itäkylä och hissen startas jätteinvesteringar även i pistområdet.

Foto: Jari Salonen