Publikationer

Publikationer

Ansvar

Nationalparkernas dragningskraft och ekonomiska nytta ökade

De belopp som staten placerar i nationalparker och strövområden återställs mångfaldigt till samhället i form av lokala företagsverksamheter och arbetstillfällen. Enbart nationalparkerna besöktes 2,8 miljoner gånger sammanlagt år 2016. Parkernas effekt för människornas hälsa och välbefinnande och för lokalekonomierna har ökat år från år. Ökningen förklaras dels av starka samarbetspartnerskap mellan turismföretagen, kommunerna och landskapen, dels av en lyckad inriktning på tjänsterna.

Sammanlagt bidrog besökarnas spendering i alla 39 nationalparker till en lokal bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på 178,9 miljoner euro och 1 774 årsverken. I alla statens sex strövområden var motsvarande effekter 13,3 miljoner euro och 142 årsverken.

Mest pengar inflöt till den lokala ekonomin i turistområden där besökarna stannar längre och utbudet av turisttjänster är större. De viktigaste parkerna för den lokala ekonomin var Pallas–Yllästunturi nationalpark (60,0 mn euro), Urho Kekkonens nationalpark (21,7 mn euro), Koli nationalpark (19,1 mn euro), Oulanka nationalpark (18,9 mn euro) och Pyhä-Luosto nationalpark (13,7 mn euro).

För dessa resemål räknade man för första gången ut det så kallade välbefinnandeindexet. Beräkningen omfattade 23 platser och åren 2013–2016. Besökarna bedömde effekterna för sin hälsa och sitt välbefinnande som de upplevde under besöket och medeltalet blev 4,25 på skalan 1–5. Av besökarna upplevde 82 % att besöket hade ganska eller mycket stora effekter på hälsan och välbefinnandet och de uppskattade att effekterna var värda cirka 100 euro*.

Också fritidsfiskarnas och jägarnas ekonomiska satsningar var betydande för den regionala ekonomin. Fritidsfiskarna och jägarna bidrog till en bruttoinkomst- och sysselsättningseffekt på uppskattningsvis 40 miljoner euro och 249 årsverken. Ett sålt jakt- eller fisketillstånd ger landskapet en nytta på 233 euro i medeltal. Förutom de belopp som spenderas under jakt- och fiskefärderna i landskapen bidrar också de pengar som man sätter ut under själva resorna till och från vildmarksområdena till den totala effekten. Mest gynnas den regionala ekonomin i Östra och Norra Finland.

* 100 euro är medianen, dvs. det mittersta värdet. Medelvärdet av nämnda undersökning var 322 euro.

Läs mer:
› Suojelualueet ja paikallistalous (på finska)

Foto: Timo Reinvuo