Publikationer

Publikationer

Ansvar

Skog och mark

Forststyrelsen vill genom mångsidiga skydds- och vårdåtgärder värna om och främja den ekologiska och kulturella mångfalden såväl i mångbruksskogarna som i de största skyddsområdena i västra Europa.

Läs mer om användning och skötsel av mark- och vattenområden år 2016 i de temavisa avsnitten:

 Foto: Kari Leo