Publikationer

Publikationer

Ansvar

Fiskeställena utvecklades för att främja ödemarksturismen

Forststyrelsens fiskevatten i olika delar av Finland utgörs av sjöar, träsk, forsar och älvar där naturupplevelsen betyder lika mycket som fiskefångsten. Fiskeställena besöks av ca 80 000 fritidsfiskare varje år. Fritidsfiskarnas ekonomiska insats i den regionala ekonomin är betydande. En fritidsfiskare spenderar närmare 550 euro under en fiskeresa. Av detta används ungefär två tredjedelar framme i det landskap där resemålet ligger.

Forststyrelsen främjade fiskevården och fritidsfisket på många sätt även år 2016. En ny funktion för sökning av fiskeställen öppnades på webbplatsen Eräluvat.fi Med hjälp av den kan fritidsfiskare söka kommun eller resemål och tjänsten föreslår lämpliga fiskeställen direkt på kartan och i en lista.

Inom ett projekt som handlade om stora upplevelser i de nordiska fiskevattnen (Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä) inleddes ett arbete för att ta fram modeller för hållbart fiske där sannolikheten för stora fiskar är större. I det treåriga projektet bygger man upp ett koncept genom att plantera yngel och reglera fisket i fem områden i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. För fiskeställena produceras marknadsföringsmaterial och produkter för fisketurismen tas fram i samarbete med naturturismföretagarna. Projektet leds av Forststyrelsens Naturtjänster och för undersökningarna ansvarar institutionen för miljö- och biovetenskap vid Östra Finlands universitet. Fiskeorganisationer, andelslag, NTM-centralen och turismföretagare medverkar.

Just nu pågår också ett projekt som går ut på att röja vandringshindren för fiskar i Ijo älvs vattendragsområde (Esteet pois!). Man uppskattar att det finns hundratals vägtrummor och brokonstruktioner som hindrar fiskarna att stiga i älvarna och åarna. Under projektets gång iståndsätts tiotals ställen där fiskarna kan passera i Taivalkoski och Pudasjärvi. Största delen av miljöproblemen med broar och trummor kan undvikas enbart genom rätt vägsträckning och val av konstruktioner samt rätt montering av konstruktionerna. Ett mål med projektet är därför att sammanställa rikstäckande anvisningar för anläggning av trummor. Projektet finansieras av miljöministeriet och Forststyrelsens Naturtjänster.

Foto: Jari Ilmonen