Publikationer

Publikationer

Ansvar

Slottsruiner återupplivades

Kulturarvsobjekt som Forststyrelsen övertagit av Museiverket har ställts i ordning inom ramen för två projekt; Lights On! och RauLi (Rauniolinnat ja linnoitukset haltuun), ett projekt för vården av slottsruiner och fästningar. Förutom att värna om de värdefulla historiska byggnaderna är ett ytterligare mål att utveckla objekten tillsammans med andra aktörer till kända, lockande och fungerande rese- och utflyktsmål och på det sättet skapa förutsättningar för företags- och evenemangsverksamhet.

Vid Raseborgs slottsruin började man höja servicenivån genom att uppföra en ny byggnad för kundservicen och planera belysningen av slottet. På Stora Borgbacken i Borgå lades nya informationsskyltar upp i samarbete med Borgå stad. På Kajaneborg firades evenemanget LinnanVirta16 tillsammans med stadens invånare. Renoveringen av samegården Välimaa i Utsjoki slutfördes. Sjöfästningen Svartholm utanför Lovisa och observationsavsatsen vid Värikallio i Hossa reparerades för att trygga besökarnas säkerhet.

Läs mer:
› Projektet Lights On!

Foto: Liisa Kyrönseppä