Publikationer

Publikationer

Ansvar

Med jättelångtradare åker virket mer klimatvänligt

Forststyrelsens försök med jättelångtradare utvidgades hösten 2016 när två virkeslångtradare med bruttovikten 84 ton inledde transporterna i Norra och Östra Finland. Med virkeslångtradarna kör P&A Trans Oy virke från Forststyrelsens mångbruksskogar i Lappland till järnvägsterminalen i Rovaniemi. Kuljetusliike O. Malinen Oy:s jättelångtradare transporterar virke från skogarna i Kajanaland till förädlingsanläggningarna i Kuhmo, Uimaharju i Joensuu, Uleåborg, Lieksa och Kuopio.

Förutom dess mindre jättar transporteras Forststyrelsens virke med en ännu större 104 tons timmerbil från Övre Lappland till Rovaniemi. Denna långtradare, som Ketosen Kuljetus Oy toga i bruk i fjol, representerar den största tillåtna fordonskombinationen i Europa, om man bortser från transporter som rör sig med specialtillstånd.

Jättelångtradarna är en del av ett försök med stor nyttolast som genomförs av trafiksäkerhetsverket Trafi. Genom att öka timmerbilarnas transportkapacitet uppnår man på samma gång många andra fördelar. Om man av Metsähallitus Skogsbruk Ab:s årliga transportvolymer skulle köra 20 procent med 100 tons jättelångtradare och 80 procent med 84 tons jättelångtradare av den mindre modellen i stället för med 76 tons materiel, skulle antalet lass minska med över 10 000 per år. Det skulle innebära att de årliga körningarna minskar med 3 miljoner kilometer och att över 1 miljon liter bränsle sparas. Olägenheterna av koldioxid skulle minska: koldioxidutsläppen skulle gå ned med ungefär 3 miljoner kilo.

För närvarande står jättelångtradarna för 2 procent av Forststyrelsens virkestransporter. Vi strävar efter att öka andelen under de närmaste åren.

Foto: Juri Laurila