Publikationer

Publikationer

Ansvar

Ansvarsfull skötsel och användning av naturresurserna

Forststyrelsen värnar om den ekologiska och kulturella mångfalden med hjälp av mångsidiga skydds- och vårdåtgärder, och strävar efter att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden i statens mark- och vattenområden. En hållbar användning av skogarna är i nyckelposition när det gäller att stävja klimatförändringen.

Läs mer om ansvarsfull användning och skötsel av naturresurserna år 2016 i de temavisa avsnitten:

Foto: Jari Salonen