Publikationer

Publikationer

Ansvar

Mot en brottsfri framtid

Forststyrelse och Brottspåföljdsmyndighetens samarbete fortsatte med flera nya arbetsobjekt år 2016. Fångar från öppna anstalter i Tavastehus, Kervo, Laukas, Sveaborg och Vilppula utförde underhållsarbeten på nationalparkerna i Södra Finland, monterade skyltar på Skanslandet utanför Helsingfors och byggde en raststuga i Evois strövområde. Särskilt när det gäller underhållet av Skanslandet, som öppnades på sommaren och genast blev ett mycket populärt utflyktsmål, hade man inte klarat sig utan samarbetet med det Sveaborgs fängelse.


Situationer som fångarna ställs för i naturmiljön, gruppdynamiken och arbetet och möjligheterna att lösa dem höjer såväl den fysiska konditionen som självkänslan och tilliten till de egna förmågorna.

– Det är framför allt fångarna själva som har nytta av fångarbetet. De får öva sig i ett liv i frihet med hjälp av praktiskt och fysiskt arbete utomhus som utförs enligt vars och ens egna förutsättningarna. Det kan handla om den första anställningen där de överhuvudtaget anförtros ansvar. Det är ett viktigt steg på vägen från fångenskap till frihet. Dessutom stärker arbete tron på de egna färdigheterna och förmågorna. Att arbeta vid ett naturobjekt är en etapp på vägen mot frihet och ett normalt liv, berättar Tuula Tarvainen, direktör för Laukas fängelse.

Tack vare fångarnas arbete hålls friluftstjänsterna i bättre skick, vilket återigen gagnar skattebetalarna och naturturismföretagen.

Forststyrelsens arbetsobjekt är en del av rehabiliteringen av fångar på vägen mot en brottsfri framtid. Alla andra uppgifter och ärenden som relaterar till fångarna hanteras i fängelset. Fångarna arbetar för Forststyrelsens Naturtjänster och man förhåller sig till dem som om de vore arbetstagare.

Foto: Kai Takala