Publikationer

Publikationer

Ansvar

Långsiktigt arbete för samiskan och den samiska kulturen

Forststyrelsen har främjat användningen av samiska i många års tid. Redan år 2009 fick Forststyrelsen Sametingets pris för årets språkgärning. Sedan dess har Forststyrelsen även satsat på natur- och kulturfostran för samiska barn. Filmläger på samiska anordnades åren 2013–2015, och år 2016 gavs ödemarks- och naturfostran på samiska för över 600 skolelever som en del av frivilligverksamheten Vildmarksfaddrar.

På 2010-talet har personalen fått starkt stöd i samiska och resultaten märks nu i personalens språkbruk, bland annat i diskussioner och på möten. En samisk informatör anordnar diskussionsmöten med samisk personal.

Forststyrelsen har omfattande webbsidor på såväl nordsamiska, enaresamiska som koltsamiska. Material översätts i stor utsträckning särskilt till nodsamiska och enare- och koltsamiska när ett ärende särskilt berör dessa språkområden.

Material på samiska produceras även i de sociala medierna. Den samiska facebook-sidan Sámi meahcit ja luondu följs av över 500 personer och utökas med nytt innehåll flera gånger i veckan. Samiska syns även på Twitter när den samiska informatören använder sitt eget konto för Forststyrelsens inlägg på samiska.

På Forststyrelsens evenemang och möten för allmänheten anordnas tolkning så att samerna ska ha möjlighet att använda sitt eget modersmål. Forststyrelsen samarbetar med aktörer såsom Yle Sápmi, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Saamelaismuseo Siida och sameföreningar.

Läs mer:
› Om Forststyrelsen på samiska

Foto: Kaisa Sirén